Cookies - De informatie die we verzamelen

Ten eerste verzamelen we passief de informatie die automatisch door uw webbrowser naar ons wordt verzonden. Deze informatie omvat doorgaans uw domeinnaam (de websitenaam na de "" in uw e-mailadres). Zij kan ook aanvullende informatie bevatten. De hoeveelheid informatie die is verzonden, is afhankelijk van de instellingen van uw webbrowser; raadpleeg uw browser om te weten te komen welke informatie er wordt verstuurd.

Ten tweede, als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, kunnen wij actief gebruiksinformatie van de website over u verkrijgen door het installeren van een 'cookie' op uw computer. Cookies zijn door een computer gegenereerde unieke identificatiecodes. Door elke gebruiker een unieke identificatiecode te verstrekken, kunnen we terugkerende bezoekers herkennen en gegevens samenstellen over hoe onze websites worden gebruikt. In het geval dat u instemt met ons gebruik van cookies, zullen onze cookies slechts beperkte informatie genereren (zoals beschreven in dit privacybeleid).

Ten derde verzamelen wij uw e-mailadres wanneer u dit indient bij de registratie op deze website. We verzamelen deze informatie zodat u een nieuw wachtwoord kunt krijgen als u uw oorsponkelijke vergeten bent en u kunt worden doorverwezen naar het desbetreffende gedeelte van de site. We raden u aan een e-mailadres te gebruiken dat niet uw naam bevat. Door het verstrekken van deze informatie gaat u akkoord met ons gebruik van die gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden.

Hoe wij de informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die wij automatisch ontvangen van uw webbrowser en alle informatie die kan worden gegenereerd door cookies, om te zien welke pagina's u binnen onze website bezoekt. Vertex kan vervolgens statistieken ontwikkelen die nuttig zijn om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt, en hoe we de website kunnen blijven verbeteren.

Informatie die we van u hebben verkregen, kan worden gebruikt om een welkomst-e-mail of andere communicatie te genereren, u op de hoogte te stellen van updates van de website, of u diensten of informatie te verstrekken als reactie op belangstelling die u hebt getoond of gegevens die u hebt verstrekt. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om uw behoeften beter te begrijpen en om te weten hoe wij onze website kunnen verbeteren.

Vertex verkoopt, verhuurt of geeft uw persoonlijke niet aan niet-gelieerde derden, uitgezonderd zoals is beschreven in dit privacybeleid.

Delen en openbaarmaking

We kunnen derden contracteren om onze websites te onderhouden en te hosten. We kunnen tevens samengaan met andere dienstverleners met het oog op de nakoming van informatieverzoeken of andere diensten. Deze bedrijven kunnen toegang hebben tot persoonlijke informatie die u op onze websites verstrekt, maar we leggen contractueel vast dat onze partners de vertrouwelijkheid van uw persoonlijk identificeerbare informatie in stand houden en hun mogelijkheid begrenzen om deze opnieuw te gebruiken of opnieuw vrij te geven.

We kunnen tevens informatie die u verstrekt gebruiken om inbreuken op de beveiliging te onderzoeken of gebruiken voor samenwerking met autoriteiten op grond van juridische of andere zaken waarvan wij in redelijkheid mogen aannemen dat wij daartoe verplicht zijn door wet, regelgeving of een overheidsautoriteit. We kunnen tevens alle persoonlijk identificeerbare informatie verwijderen en de overige informatie gebruiken voor historische, statistische of bedrijfsplanmatige doeleinden.

We verkopen uw gegevens niet aan een ander bedrijf of organisatie. Echter, in het geval van een fusie of andere bedrijfsreorganisatie kunnen wij uw persoonlijk identificeerbare informatie overdragen aan een opvolger die gebonden is aan de voorwaarden van dit beleid.

Wijzigingen of updates van uw informatie

Als u een wijziging wilt aanbrengen in de aan ons verstrekte informatie, kunt u contact opnemen met Vertex door naar de specifieke website te gaan waar u zich heeft geregistreerd en de geleverde instructies op te volgen.

Beveiliging

Vertex en haar externe partners gebruiken fysieke en technische beveiligingsmaatregelen om de informatie die u op onze websites verstrekt te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik of toegang. Deze maatregelen omvatten beperkte toegang tot onze computerfaciliteiten. Er bestaat echter geen enkele methode van transmissie over het internet of methode van elektronische opslag die 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de beveiliging ervan daarom niet garanderen.

Aanvullende informatie

Wanneer u persoonlijke informatie verstrekt op een van onze websites, gaat deze naar Vertex in de Verenigde Staten. Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt, stemt u in met dat de persoonlijke informatie die u indient, verstuurd wordt naar de Verenigde Staten voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden. Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt, houd er dan rekening mee dat de Verenigde Staten andere wetgeving met betrekking tot de privacy van persoonlijke informatie kunnen hanteren dan het land waarin u woont.